SPØRSMÅL OG SVAR

01

Hvorfor skal jeg velge en totalentreprenør fremfor flere faggrupper?

Når du skal starte et byggeprosjekt må det planlegges hvordan prosjektet skal organiseres og hvem som skal utføre arbeidet. De fleste prosjekter blir utført som totalentreprise, delt entreprise eller kombinert entreprise. For de fleste vil det være mest aktuelt å velge en totalentreprenør. Det er fordi du bare har én hovedentreprenør å forholde deg til, og vi som totalentreprenør har da ansvaret for å organisere og koordinere alt av arbeid som skal gjennomføres. Ved omfattende prosjekter er det mest hensiktsmessig med denne entrepriseformen da man overlater jobben med å lede arbeidet til en fagperson.

02

Hva koster totalrenovering?

Prisen for en totalrenovering påvirkes naturligvis av størrelsen på boligen, samt kompleksiteten på løsningene man ønsker. I tillegg har materialvalg mye å si. Baderomsinnredning, gulvmaterialer, kjøkken, benkeplater og baderomsinnredning kommer i alle prisklasser og påvirker kostnaden på renoveringen.

For helt enkle innvendige renoveringer kan prisen komme ned i 8.000 kroner per kvadratmeter. Men dette varierer som nevnt og påvirkes av boligens størrelse og materialvalg. Ved høyere standard og større endringer av romløsningen i boligen kan prisen fort komme opp i 25.000 kr per kvadratmeter. Skal det i tillegg bygges tilbygg eller renovere fasade vil prisen øke ytterligere.

03

Kan jeg gjøre egenarbeid?

Som hovedregel er et renoveringsprosjekt en jobb for fagfolk med kompetanse og erfaring. Ved renovering berører man gjerne tekniske installasjoner og bæring i boligen, og slikt arbeid bør utføres av profesjonelle. Når det gjelder innvendige overflatearbeid er imidlertid arbeid man kan gjøre selv. Det kan være gulvlegging, maling, riving av eksisterende kledning og avfallshåndtering. 

 

Totalrenovering av bolig kan være et komplisert prosjekt, og som privatperson kan det være utfordrende å ha oversikt over alle tekniske hensyn og regler som må tas med i betraktning.

Dersom renoveringen ikke er forskriftsmessig utført, og noe går galt, står du selv som ansvarlig. Dette kan påvirke forsikringsdekning og ikke minst boligens verdi. Vi anbefaler derfor at arbeidet blir overlatt til en profesjonell totalentreprenør slik at arbeidet blir utført i henhold til alle regler og standarder.

04

Søknadsplikt til kommunen?

Normalt er det ikke søknadsplikt når det gjelder innvendig totalrenovering. Det finnes imidlertid unntak. Skal boligens bruksareal utvides eller fasade endres vil det være nødvendig å søke. Ved søknadspliktige prosjekter vil BergenGruppen kunne bistå med søknadsprosessen.

05

Hvor lang tid tar renovering?

Tidsbruken på en renovering avhenger naturligvis av boligens størrelse og prosjektets omfang. Renovering av enebolig tar alt i fra 4 til 12 måneder. Leiligheter på rundt 100 kvadratmeter tar vanligvis rundt 2 måneder.

Når vi snakker om å totalrenovere en bolig rives alt til betongen eller bjelkelaget, og bygges opp på nytt. Det er ofte mange fagfelt som skal involveres, og mange prosesser som skal utføres før prosjektet ferdigstilles. Som totalentreprenør vil BergenGruppen løpende holde deg oppdatert på utviklingen.

06

Hva slags dokumentasjon får jeg?

Når oppussingsprosjektet er ferdig, får du all relevant dokumentasjon fra BergenGruppen i Boligmappa.no. Generelt skal det leveres FDV-dokumentasjon, altså dokumentasjon som beskriver hvordan man skal bruke det som er levert, hvordan det skal vedlikeholdes og hvordan det er bygd opp.