SPØRSMÅL OG SVAR

01

Hvorfor skal jeg velge en totalentreprenør fremfor flere faggrupper?

Du har en ansvarlig aktør for arbeidet som blir utført. Resultatmessig er det en fordel å velge en totalentreprenør med tanke på at alle faggruppene har samme mål og ønske om resultatet. Kan du velge en totalleverandør, så bør du absolutt gjøre det.

02

Hva er det første jeg bør gjøre dersom jeg har planer om et tilbygg på huset?

Først er det nødvendig å undersøke hvilke muligheter man har med tanke på påbygg. Hvor mye kan du bygge på i kvadratmeter? Regler for høyde i forhold til naboer? Deretter kan du ta kontakt med oss for videre drift.